Yhteystiedot

NimiSähköpostiPuhelinRooliMuuta
Ville Mukkala ville.mukkala@gmail.com0451104685 Ikäluokkavalmentaja Valmennukselliset asiat
Juha     Karhujuha.karhu@kesko.fi
Päävalmentaja, siniset
Teemu Salonenteemu.salonen2005@gmail.com
Päävalmentaja, valkoiset
Vili-Petri Vänttinenvilipetri.vanttinen@gmail.com
Valmentaja, siniset
Suvi Karttunen

Valmentaja, valkoiset
Elina Kuivalainen japs.pt12@gmail.com0404554310Ikäluokkavastaava Uudet pelaajat
Sami
Wallenius
 samannisto@gmail.com0407237170Taloudenhoitaja Talousasiat
Virve Saarinenjojo.japsp12@gmail.com0408658332Joukkueenjohtaja, siniset
Eija Lylyjojo.japsp12@gmail.com0505322563Joukkueenjohtaja, valkoiset

Rea

Vesterinen

 rea.vesterinen@gmail.com
Varustevastaava Varusteasiat
Oona Zannonioona_zannoni@hotmail.com 0453421624Buffet vastaava Buffet asiat
Virve Palovirta
0440708187Varainhankkija