Seuran sääntömääräinen syyskokous

6.10.2020

Järvenpään Palloseura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 20. päivänä lokakuuta kello 19:00 alkaen seuran toimistolla, Vanerikuja 3, 04440 Järvenpää.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!


Ote seuran säännöistä:

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi - maaliskuussa ja syyskokous syys - lokakuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta seuran internet-sivuilla.ESITYSLISTA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika                    tiistai 20.10.2020 kello 19:00 -

Paikka                JäPSin toimisto Vanerikuja 3

Läsnä                1.      Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Vesa Takko avaa kokouksen.

2.      Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

Todetaan, että paikalla on xx seuran jäsentä

4.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle 18.8.2020 sääntöjen mukaisesti ja on siten päätösvaltainen.

5.      Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Todetaan, että seura on jäsenenä Suomen Palloliitossa, Sykettä ja Sinfoniaa -yhdistyksessä sekä Vammaisurheiluliitto VAU:ssa.

6.      Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätetään liittymis-, jäsen ja kannattajamaksut

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään johtokunnan esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi tulevalle toimintakaudelle.

8.      Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

Valitaan seuralle puheenjohtaja.

9.      Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Todetaan seuran sääntöjen 14 §:n mukainen kirjaus. ”Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi valitut viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä ja yksi varajäsen. 2-4 jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita ainoastaan niistä seuran jäsenistä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet ehdokkuudestaan johtokunnan sihteerille kaksi viikkoa ennen seuran kokousta.”

Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä

Todetaan erovuoroiset jäsenet.

Todetaan sääntöjen mukaisesti johtokunnan jäsenehdokkaiksi ilmoittautuneet

Päätetään

10.  Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

Päätetään valita tilintarkastajaksi

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Todetaan, että sääntöjen mukaan asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

12.  Päätetään kokous

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello

(johtokunnan sihteerinä toimii Jari Kurittu, jari.kurittu @ japs.fi)

Seuraavien johtokunnan jäsenten nykyinen toimikausi päättyy 31.10.2020

Puheenjohtaja:

Vesa Takko

Johtokunnan jäsenet:

Hanna Koskinen
Kai Kuoppamäki
Samuel Ruohonen
Kalle Vuorela