Jäsenmaksut

Jäsen- ja seuramaksut  kaudella 2022

1) Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille on 50 euroa.

Seuran jäsenrekisteriä pidetään myClub -jäsenhallintaohjelmassa.  
Liity pelaajajäseneksi myClubissa, linkki ilmoittautumiseen on kohdassa 2. toimintamaksut - linkistä aukeaa jäsenlomake ja saat aloitusinfon seurasta sekä laskun suoraan  sähköpostiisi

Kannattajajäsenille jäsenmaksu on 20 euroa.

Varsinaisten jäsenten lisäksi seuraan voi kuulua kannattavia jäseniä  (kts. seuran säännöt). Kannattava jäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Erillistä liittymismaksua ei peritä.

Liity kannattajajäseneksi - linkistä aukeaa kannattajajäsenlomake ja saat laskun suoraan sähköpostiisi.

2) Seuramaksu

Seuramaksua peritään pelaajajäseniltä.

Pelaajajäsenten seuramaksu on kaudella 2021-2022:

150,00 euroa       P15-Miehet, T15-Naiset, KKI, Vapari  

Ilmoittautuminen uudeksi pelaajaksi
- linkistä aukeaa jäsenlomake ja saat aloitusinfon seurasta sekä laskun suoraan sähköpostiisi

Maksukäytäntö 2022 laskuun


Jäsen- ja seuramaksut laskutetaan suoraan pelaajita ja jäseniltä.
Ikäluokat tarkistavat ja täydentävät pelaajatietojen oikeellisuuden ja ilmoittavat pelaajamuutokset toimistolle. 
Toimistolta lähetetään laskut jäsenille uuden kauden alkaessa marraskuussa  14 vrk maksuehdolla.
Kesken kauden aloittavat saavat jäsen- ja seuramaksut aloituksesta noin 2-3 viikon päästä.
Laskut lähetetään yhdessä erässä sähköpöstilla.

Maksujärjestelyistä voi sopia toimiston kanssa, ota yhteyttä marjo.hellberg @ japs.fi

Seuran päätili: FI09 1064 3000 2385 14

Jalkapallokoulu, Naperofutis ja Perhefutis  

Näissä ryhmissä jäsen- ja seuramaksu sisällytetään osallistumismaksuun.
Sisaralennus ei kuulu näihin ryhmiin.


Osavuotismaksut seuramaksuista

Jäsenmaksu on aina 50 euroa.
 1.11.-31.7.  toimintaan osallistuvien pelaajien seuramaksu on täysimääräinen. 
 1.8.- 31.10. välisenä aikana aloittavien seuramaksu on 50 % täysimääräisestä.  
-  osavuotisuus lasketaan ensimmäisestä osallistumiskerrasta 


Alennettu seuramaksu

Sisaralennuksen saa toisesta (ja siitä eteenpäin) harrastavasta alaikäisestä lapsesta.
Vuonna 2022 alennus on -20,00  emoseuran seuramaksusta.
Sisaruudet merkitään myClubiin omiin jäsentietoihin 

Tukea (stipendiä) voi hakea myös mm. taloudellisin perustein. Hakemus osoitetaan johtokunnalle. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Lisätiedot

Muuta huomioitavaa

- Jäsenmaksu ei ole missään kytköksissä ikäluokkien omiin toimintamaksuihin, vaan seura perii jäsen- ja seuramaksun kaikille yhteisten kulujen kattamiseksi.
-  Maksettua jäsen- ja seuramaksua ei palauteta.
-  Kausi alkaa toimintakauden alkaessa 1.11.

Kukin ikäluokka veloittaa muut toimintansa kattamiseksi kerätyt maksut keskuudessaan sovitulla tavalla hyväksytyn talousarvionsa mukaisesti.

Jäsen- ja seuramaksulla katetaaan seuran talousarviossa vuosittain kohdennetut kulut.
Sisältää mm hallinnon kuluja, koulutusta, kenttävuoroja