Jäsenmaksut

Jäsen- ja toimintamaksut 2021


1) Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille on 50 euroa.

Seuran jäsenrekisteriä pidetään myClub -jäsenhallintaohjelmassa.

Liity pelaajajäseneksi myClubissa, linkki ilmoittautumiseen on kohdassa 2. toimintamaksut - linkistä aukeaa jäsenlomake ja saat aloitusinfon seurasta sekä laskun suoraan  sähköpostiisi

Kannattajajäsenille jäsenmaksu on 20 euroa.

Varsinaisten jäsenten lisäksi seuraan voi kuulua kannattavia jäseniä (kts. seuran säännöt). Kannattava jäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Erillistä liittymismaksua ei peritä.

Liity kannattajajäseneksi - linkistä aukeaa kannattajajäsenlomake ja saat laskun suoraan sähköpostiisi.2) Toimintamaksu

Seuran toimintamaksua peritään pelaajajäseniltä.

Pelaajajäsenten toimintamaksu seuraavasti:

130,00 euroa       P15-Miehet, T15-Naiset, KKI, Vapari  

Ilmoittautuminen uudeksi pelaajaksi
- linkistä aukeaa jäsenlomake ja saat aloitusinfon seurasta sekä laskun suoraan sähköpostiisi

Liity joukkueen toimihenkilöjäseneksi - linkistä aukeaa jäsentietolomake, täytä se huolellisesti

Maksukäytäntö 2021 laskuun


Tulevat jäsen- ja toimintamaksut laskutetaan suoraan pelaajita ja jäseniltä.
Ikäluokat tarkistavat ja täydentävät pelaajatietojen oikeellisuuden ja ilmoittavat pelaajamuutokset toimistolle. 
Toimistolta lähetetään laskut jäsenille marraskuun 2020 puolella, maksuehdon ollessa 14 vrk.
Kesken kauden aloittavat saavat jäsen- ja toimintamaksut aloituksesta noin 2-3 viikon päästä.
Laskut lähetetään yhdessä erässä sähköpöstilla.

Maksujärjestelyistä voi sopia toimiston kanssa, ota yhteyttä marjo.hellberg @ japs.fi

Seuran jäsenmaksutili: FI42 1064 3000 2383 08

Jalkapallokoulu, Naperofutis ja Perhefutis  

Näissä ryhmissä jäsen- ja toimintamaksu sisällytetään osallistumismaksuun.
Sisaralennus ei kuulu näihin ryhmiin.


Osavuotismaksut toimintamaksuista

Jäsenmaksu on aina 50 euroa.
 1.11.-31.7.  toimintaan osallistuvien pelaajien toimintamaksu on täysimääräinen. 
 1.8.- 31.10. välisenä aikana aloittavien toimintamaksu on 50 % täysimääräisestä.  
-  osavuotisuus lasketaan ensimmäisestä osallistumiskerrasta 


Alennettu toimintamaksu

Sisaralennuksen saa toisesta (ja siitä eteenpäin) harrastavasta alaikäisestä lapsesta.
Vuonna 2021 alennus on -20,00  emoseuran toimintamaksusta.
Sisaruudet merkitään myClubiin omiin jäsentietoihin 

Tukea (stipendiä) voi hakea myös mm. taloudellisin perustein. Hakemus osoitetaan johtokunnalle. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. LisätiedotMuuta huomioitavaa

Jäsenmaksu ei ole missään kytköksissä ikäluokkien omiin toimintamaksuihin, vaan seura perii jäsen- ja toimintamaksun kaikille yhteisten kulujen kattamiseksi.
Maksettua jäsen- ja toimintamaksua ei palauteta.
Kausi alkaa toimintakauden alkaessa 1.11.

Kukin ikäluokka veloittaa muut toimintansa kattamiseksi kerätyt maksut omassa keskuudessaan sovitulla tavalla oman talousarvion mukaisesti.

Jäsen- ja tomintamaksulla katetaaan seuran talousarviossa vuosittain kohdennetut kulut.
Sisältää mm hallinnon kuluja, koulutusta, kenttävuoroja