Valmentajakoulutus

On selvää, kun olemme valinneet lajiksemme maailman vaikeimman joukkuelajin, etteivät pelaajat eivätkä valmentajat ole koskaan valmiita. Siksi jokaisen ohjaajan/valmentajan olisi syytä kouluttaa itseään jatkuvasti. Jos pelaaja tuntee olevansa valmis jalkapalloilija, siitä alkaa hänen hiipumisensa. Samoin käy meille valmentajille. Yksi tapa kehittää itseäsi on keskustella muiden valmentajien kanssa. Voit myös käydä seuraamassa muiden joukkueiden harjoituksia ja poimia joukkueellenne sopivia ideoita. Seuraamalla huippujalkapalloa paikan päältä tai televisiosta pysyt ajan hermolla.

Järvenpään palloseura kouluttaa innokkaita ohjaajia/valmentajia erillisillä valmentajapäivillä tai koulutustapahtumissa. Myös Suomen palloliitto kouluttaa valmentajia/ohjaajia. Mikäli olet innostunut ja sinulla on halua kouluttautua, ilmoita siitä seuran valmennuspäällikölle.

Järvenpään palloseura järjestää valmentajakerhoja 4 kertaa vuodessa. Näihin voivat osallistua kaikki JäPS:n valmentajat. Valmentajakerhoissa käsitellään kaikkea, mikä liittyy futikseen.Järvenpään palloseuran ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kaksi pääperiaatetta

1. Yksilöllisyys ja kokonaisvaltainen valmentaminen

Järvenpään palloseuran ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lähtökohtana on korostaa ohjaajan ja valmentajan ratkaisevaa roolia paitsi jalkapallotaitojen opettajana myös kasvattajana. Koulutuksen punaisena lankana on yksilön oikeus kehittyä omana itsenään itselleen sopivassa tahdissa.

Kokonaisvaltainen valmentaminen on lapsen ja nuoren kehitysvaiheen sekä häneen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamista. Ohjaajan/valmentajan on tiedostettava ja ymmärrettävä nuoren pelaajan elämäntilanne, jotta hän pystyy tukemaan tätä kaikin keinoin. Kokonaisuuteen kuuluvat jalkapallon lisäksi oma kehitysvaihe henkisesti ja fyysisesti, perhe, ystävät, koulu, muut harrastukset sekä muu ympäristö. Koulutuksessa korostetaan jokaisen ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä sekä sitä, että tämä yksilöllisyys on jokaisen oikeus. Yksilöllisyyden korostaminen ei tarkoita sitä, että toisten huomioonottamisen tärkeys unohdetaan, vaan suvaitsevaisuus ja toisten erilaisuuden kunnioittaminen ovat osa oikeutta olla oma itsensä.

2. Pelaajakeskeisyys

Ohjaaja/valmentaja on pelaajaa varten. Hän on eräänlainen pelaajan tukihenkilö ja ”auttaja”. Pelaajakeskeisyys ohjaamisessa ja valmentamisessa on toinen peruslähtökohta ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa. Nuorille pelaajille tarjotaan apua ja onnistumisen mahdollisuuksia mahdollisimman paljon. Ohjaajan/valmentajan tehtävänä on tukea nuoren pelaajan kehittymistä tämän toiveiden ja tarpeiden sekä kehitysvaiheen mukaisesti. Ohjaaja/valmentaja pyrkii kannustamaan pelaajaa ottamaan itse vastuuta omasta kehittymisestään. Pelaajan kehittyminen itseohjautuvuuteen on tärkeää niin jalkapallouran kuin muunkin elämän kannalta. Pelaajan motto ”Tämä on minun juttuni” ohjaa ohjaus- ja valmennusprosessia.

Pedagogisen koulutuksen saaneiden henkilöiden rekrytoiminen ohjaajiksi/valmentajiksi on eräs Järvenpään palloseuran koulutustoiminnan haasteista. Jalkapallon lajituntemus on kuitenkin yksi avainasia uusien ohjaajien- ja valmentajien rekrytoimisessa. Mitä enemmän koulutusta, tietoa ja kokemusta ohjaajalla/valmentajalla on lasten ja nuorten kasvatukseen liittyvistä tosiasioista jalkapallotiedon lisäksi, sitä todennäköisempää on, että hän onnistuu vaativassa ja vastuullisessa tehtävässään.

Tavoitteemme tulevaisuudessa:

Pyrimme ja toivomme, että seuramme valmentajat täyttäisivät seuraavat valmennuskoulutusvaatimukset. Jos et, niin tule keskustelemaan mahdollisesta lisäkoulutuksesta.

LeikkiMaailma

Kaikkien ohjaajien/valmentajien tulisi osallistua aktiivisesti seuran järjestämiin valmentajakerhotapahtumiin. Lisäksi kaikki aloittavat ohjaajat suorittavat ”Kaikki Pelaa”- ohjaajakurssin. Jokaisessa ikäluokassa tulee kaikkien valmentajien olla D-tason valmentajia. Ikäluokan vastuuvalmentaja C-tason valmentaja.

KaveriMaailma

Kaikkien ohjaajien/valmentajien tulisi osallistua aktiivisesti seuran järjestämiin valmentajakerhotapahtumiin. Ikäluokan vastuuvalmentaja B-tason valmentaja. Ikäluokan muut valmentajat vähintään C-tason valmentajia.

TulevaisuusMaailma

Kaikkien ohjaajien/valmentajien tulisi osallistua aktiivisesti seuran järjestämiin valmentajakerhotapahtumiin. Ikäluokan vastuuvalmentaja vähintään B-tason valmentaja ja mielellään suorittanut Nuorten valmentajatutkinnon (NuVK). Ikäluokan muut valmentajat vähintään C-tason valmentajia.

Miehet, naiset ja A-juniorit

Vastuuvalmentaja vähintään B-tason valmentaja. Apuvalmentajat vähintään D-valmentajia.