Toimihenkilökoulutus

Järvenpään Palloseura järjestää toimihenkilöiden koulutusta ns. kerhotoimintojen avulla. Kerhoissa seuran toimijat kokoontuvat keskustelemaan erilaisista asioista. Kerhoissa sovitaan yhteisistä asioista, joita johtokunta mahdollisesti käsittelee. Lisäksi kerhoissa voi olla luentoja seuran uusista tai vanhoista toiminnoista. Kerhotoiminnalla haetaan myös yhteenkuuluvuutta ns. JäPS henkeä.


Ikäluokkavastaavat ja joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtajakerho ("jojokerho") kokoontuu noin 3 kertaa vuodessa.
Lisäksi toiminnanjohtaja antaa täsmäkoulutusta uusille toimihenkilöille.


Huoltajat

Vuosittain järjestetään C ja B-huoltajakoulutus sekä mahdollisesti teippauskurssi.
 -  tarvittaessa EA-kurssi JäPSin toimistolla


Taloudenhoitajat

Toiminnanjohtaja antaa täsmäkoulutusta tai erillinen koulutustilaisuus tarpeen mukaan.


Vanhemmat

Vanhenpienkerho ei ole käynnistynyt. Keskustelupaikkana toistaiseksi ikläuokan palaverit.

Seuran pelaajien vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuuksia noin kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuuksissa käsitellään kaikkea mahdollista vanhempien näkökulmasta. Vanhemmat voivat itse vaikuttaa siihen minkälaiseksi kerho muodostuu ja mitä toimintaa kerholla on.