Kutsu: Järvenpään Palloseura ry:n Syyskokous 10.10.2023

11.9.2023

Järvenpään Palloseura ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 10.10.2023 klo 19 alkaen seuran toimistolla, Vanerikuja 3, 04440 Järvenpää. 

Seuran sääntöjen 9 § mukaisesti Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous hyväksyy seuran tilinpäätöksen helmi-maaliskuussa, ja syyskokous valitsee johtokunnan ja vahvistaa tulevan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouksen ajan ja paikan päättää johtokunta. Kutsu on julkaistava vähintään kolme viikkoa ennen kokousta seuran internet-sivuilla. 

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

______________________________________________________________________________________

ESITYSLISTA 

Sääntömääräinen syyskokous 

Aika: Tiistai 10.10.2023 klo 19-

Paikka: JäPSin toimisto, Vanerikuja 3, 04440 Järvenpää 


1. Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Vesa Takko avaa kokouksen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

Todetaan, että paikalla on xx seuran jäsentä. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle 11.9.2023 sääntöjen mukaisesti ja on siten päätösvaltainen. 

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Todetaan, että seura on jäsenenä Suomen Palloliitossa, Sykettä ja sinfoniaa -yhdistyksessä sekä Suomen Paralympiakomiteassa. 

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet

Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajamaksut. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään johtokunnan esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi toimintakaudelle 2023-24. 

8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

Todetaan seuran sääntöjen 14§ mukainen kirjaus: "Seuran toinintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi valitut viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä ja yksi varajäsen. 2-4 jäsentä on erovuorossa vuosittain. 

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita ainoastaan niistä seuran jäsenistä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet ehdokkuudestaan johtokunnan sihteerille kaksi viikkoa ennen seuran kokousta."

9. Valitaan seuralle tilintarkastaja

Valitaan seuran tilintarkastajaksi Lead Audit Oy KHT Marko Saxell, varalla KHT Tuomo Janatuinen.  

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Todetaan, että sääntöjen mukaan asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käisteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 

11. Päätetään kokous 

Puheenjohtaja päättää kokouksen.  

___________________________________________________________________________________________

Johtokunnan sihteerinä toimii Marika Hagelin ( marika.hagelin @ japs.fi ) 

Seuraavien johtokunnan jäsenten nykyinen toimikausi päättyy 31.10.2023

Tero Dits
Marko Haikonen
Arto Martikainen
Jussi Reimakoski