Kutsu: Järvenpään Palloseura ry:n Syyskokous 18.10.2022

16.9.2022

Järvenpään Palloseura ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 18.10.2022 kello 19 alkaen seuran toimistolla, Vanerikuja 3, 04440 Järvenpää. 

Seuran sääntöjen 9§ mukaisesti Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.  Kokouksen ajan ja paikan päättää johtokunta. Kutsu on julkaistava vähintään kolme viikkoa ennen kokousta seuran internet-sivuilla.

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! 


ESITYSLISTA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika                    tiistai 18.10.2022 kello 19:00 -

Paikka                JäPSin toimisto Vanerikuja 3, 04440 JÄRVENPÄÄ


1.      Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Vesa Takko avaa kokouksen.

2.      Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

Todetaan, että paikalla on xx seuran jäsentä

4.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle 16.9.2022 sääntöjen mukaisesti ja on siten päätösvaltainen.

5.      Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Todetaan, että seura on jäsenenä Suomen Palloliitossa, Sykettä ja Sinfoniaa -yhdistyksessä sekä Vammaisurheiluliitto VAU:ssa.

6.      Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätetään liittymis-, jäsen ja kannattajamaksut

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään johtokunnan esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi tulevalle toimintakaudelle.

 8.      Valitaan jäsenten keskuudesta seuralle puheenjohtaja 

Valitaan seuralle puheenjohtaja. 

9.        Valitaan muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

Todetaan seuran sääntöjen 14 §:n mukainen kirjaus. ”Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi valitut viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä ja yksi varajäsen. 2-4 jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita ainoastaan niistä seuran jäsenistä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet ehdokkuudestaan johtokunnan sihteerille kaksi viikkoa ennen seuran kokousta.”

Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä

Todetaan erovuoroiset jäsenet.

Todetaan sääntöjen mukaisesti johtokunnan jäsenehdokkaiksi ilmoittautuneet.

Päätetään johtokunnan jäsenistä.

10.  Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

Todetaan, että tilintarkastajaksi on kevätkokouksessa valittu Lead Audit Oy KHT Marko Saxell, varalla KHT Tuomo Janatuinen.

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Todetaan, että sääntöjen mukaan asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

12.  Päätetään kokous

Puheenjohtaja päättää kokouksen.


Johtokunnan sihteerinä toimii Marika Hagelin (marika.hagelin @ japs.fi) 

Seuraavien johtokunnan jäsenten nykyinen toimikausi päättyy 31.10.2022. 

Vesa Takko (pj) 
Tuomo Huusko
Kai Kuoppamäki 
Samuel Ruohonen