Päivitetty ohjeistus harjoitusten, turnausten ja leirien toteuttamiseen 1.6. alkaen

26.5.2020

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin. Tämä mahdollistaa myös lajin- ja pelinomaisen harjoittelun käynnistämisen. Palloliitto on laatinut päivitetyt ohjeistukset jalkapallotoiminnan toteuttamiseen kesäkuun alusta lähtien.*

Ohjeistukset on tehty erikseen harjoittelun toteuttamiselle, turnausten toteuttamiselle sekä jalkapallokoulujen ja -leirien toteuttamiselle. Ohjeet löytyvät eriteltyinä alla olevien linkkien kautta.

Vaikka aletaan olla kesän kynnyksellä ja nurmi viheriöi jo monin puolin Suomea, Palloliitto painottaa ohjeistuksen tarkan seuraamisen tärkeyttä ja lisäksi valtioneuvoston, THL:n ja aluehallintavirastojen ohjeistusten jatkuvaa seuraamista ja näiden ohjeiden noudattamista.

Kaikkia jalkapallotoimijoita pyydetään lisäksi huomioimaan, että nyt julkaistut ohjeistukset ovat voimassa vasta maanantaista 1.6.2020 alkaen. Ohjeistukset on julkaistu etukäteen sen takia, että tulevaa toimintaa voi paremmin suunnitella ennakkoon. Toukokuun loppuun saakka tulee kuitenkin vielä noudattaa tällä hetkellä voimassa olevia ohjeistuksia.

Otteluiden, turnausten, jalkapallokoulujen tai leirien järjestäminen on mahdollista vasta kesäkuun alusta, kun voimaan tulee 50 hengen mahdollistava kokoontumisrajoitus.