Seuran linja siirtoikkunan ulkopuolella oleviin pelaajasiirtoihin

27.8.2020

Esiin nousseiden epätietoisuuksien vuoksi JäPSin johtokunta on kokouksessaan 26.8.2020 selventänyt seuran linjaa Palloliiton kilpailumääräyksissä mainittujen siirtoikkunoiden ulkopuolisiin siirtoihin sekä ottanut kantaa muutenkin pelaajien liikehdintään kilpailukausien aikana. Alla oleva julkilausuma on lähetetty tiedoksi myös Suomen Palloliittoon.

”Suomalaisen jalkapallon ja futsalin menestys ja hyvinvointi syntyy elinvoimaisista seuroista. Elinvoimainen seura on tavoitteellisesti johdettu. Seurajohdolla tulee olla selkeä näkemys, mitä seura on, mitä se ei ole ja mitä se tavoittelee. Tällainen seura voi kurottaa sitä vahvistaviin seurayhteistyöverkostoihin ja olla pelaajilleen yhä parempi ympäristö. Rohkeasti omaa tarinaansa toteuttavat seurat ovat kiinnostavia yhteisöinä ja kuntien sekä yritysten kumppaneina.” (Palloliiton strategia, valinta 2)

Järvenpään Palloseura haluaa olla tavoitteellisesti johdettu yhtenäinen ja elinvoimainen seura, jossa ei ole seuroja seuran sisällä. Seuran valmennuslinjaukset ja strategian valinnat nojaavat pitkälle omaan pelaajakasvatukseen. Sellainen työ vaatii johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Yhteiskunta puolestaan tuntuu kehittyvän yhä nopeampaa tahtia kohti shoppailukulttuuria, jossa palveluja mitataan ja ostetaan nopeammalla syklillä. Ruohon vihreyttä aidan takana tarkastellaan aina vain tarkemmin ja henkilökohtaiset tavoitteet nousevat yhteisön tavoitteita merkityksellisemmiksi. Tämä kaikki asettaa seuroille entistä enemmän paineita erityisesti pitkäjänteisen työn tekemiseen. Mitalit ja sarjapaikat tänään merkitsevät enemmän kuin mahdollinen kehittyminen huomenna.

Palloliitolla ja sen jäsenseuroilla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa edellä mainitun kulttuurin suuntaan. Tahtotila suunnasta pitää silloin olla yhteinen. Palloliiton kilpailumääräykset ja erityisesti niiden pykälä 13 antavat puitteet pelaajien siirtymiselle seurasta toiseen. Lähtökohta sitoutumiseen on noissa kirjauksissa yhden kilpailukauden mitta. Se ei ole kovin paljon. Siitä huolimatta liikehdintää tapahtuu jatkuvasti myös kilpailukausien aikana. Usean pelaajan siirtyminen kesken kauden voi johtaa sarjasta luopumisiin ja monen muun pelaajan harrastuksen loppumiseen kokonaan. Myös seurojen järjestämiä pelaajarekrytointitilaisuuksia, juniori-ikäluokkien ns. avoimia katsastuksia, pidetään aina vain aiemmin ja jo kesken olevan kilpailukauden aikana, mikä ei voi olla lisäämättä rauhattomuutta pelaajissa ja heidän huoltajissaan.

Seuroilla on erilaisia linjauksia ja käytäntöjä pelaajahankinnoissa ja -siirroissa. Myös Palloliitolla on omat eettiset ohjeensa juniori-ikäluokkien pelaajasiirtoihin. Kovin usein tuo ohjeisto jää kuolleiksi lauseiksi käytännön alle, koska mitään sanktioita sopimattomaan käytökseen ei ole. Edes viitteellistä sopimatonta käytöstä ei ole kirjattuna. Asia on omiaan aiheuttamaan kärjistyneitä tilanteita pelaajien, pelaajien huoltajien ja seurojen välille. Sellainen vie energiaa tärkeämmältä eikä missään tapauksessa edistä lajin kuvaa enempää lajin sisällä kuin ulkopuolisten silmissä.

Järvenpään Palloseura haluaa omalta osaltaan ottaa selkeän kannan joukkuetoimintaan ja erityisesti junioripelaajien pelaajasiirtoihin:

-        kaikki JäPSin joukkueet ovat seuran joukkueita ja sitoutuvat seuran ja seurajohdon arvoihin ja linjauksiin

-        kaikissa siirroissa tulee huomioida pelaajan etu

-        kaikki siirrot on tehtävä Palloliiton eettisiä ohjeistuksia noudattaen https://www.seuraohjelma.fi/seuranhallinto/jalkapalloelamankouluna/respect/getfile.php?file=357

-        pelaaja on lähtökohtaisesti aina sitoutunut seuraan koko pelikaudeksi (velvoitteet) ja siirto pelikauden aikana voidaan hyväksyä vain erittäin painavista syistä

-        siirrot eivät ole missään olosuhteissa mahdollisia, mikäli pelaajalla on hoitamattomia velvoitteita seuraa kohtaan

-        JäPSin omien joukkueiden valmentajien tai joukkueiden toimihenkilöiden yhteydenotot tai muu aktiivisuus pelaajasiirtojen edistämiseksi muihin seuroihin tai muista seuroista ilman seuran valmennusjohdon tietoa ja lupaa katsotaan toimihenkilösopimuksen purkuperusteeksi