Suositus koronavirustartuntojen estämiseksi harrastustoiminnassa Keski-Uudellamaalla

8.10.2020

Keski-Uudenmaan SOTE-kuntayhtymässä annettu suositus koronavirustartuntojen estämiseksi harrastustoiminnassa.

Koronaviruksen leviäminen Keski-Uudellamaalla on kiihtymisvaiheessa. Koronavirusinfektio tarttuu herkimmin kaksi vuorokautta ennen ja jälkeen oireiden alun. Leviämisen ehkäisemiseksi suosittelemme, että harrastustoiminnassa vähennetään ihmisten välisiä kohtaamisia ja samassa tilassa olemista. 

Harrastustoiminnassa noudatetaan seuraavia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimia: 

• Harrastustoimintaan osallistuvan tulee käyttää kasvomaskia (kaikki yli 15-vuotiaat THL:n ohjeistuksen mukaan). Jos harrastetoiminta on julkista palvelua, voi maskien käyttöä suosittaa, mutta ei velvoittaa. 

• Harrastuksiin tullaan vain terveenä. Henkilön tulee olla täysin oireeton, ei lieviäkään oireita. 

• Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, pl. urheilutilanne. 

• Kaikkien toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee käyttää kasvomaskia koko tilaisuuden ajan, myös mahdollisen yleisön. 

• Harrastusryhmän koon suositellaan olevan alle 20 henkilöä. 

• Toimintaa suunnitellaan siten, että 
- suositaan erillisiä pienryhmiä 
- vältetään ryhmien yhteisharjoittelua
- vältetään ryhmien sekoittamista keskenään
- turvavälejä noudatetaan 
- muita luovia tapoja kuten etäyhteyksiä hyödynnetään toiminnassa koronatartuntojen ehkäisemiseksi 

Keski-Uudenmaan sote suosittelee, että suuria harrastetapahtumia ei järjestetä, vaan osallistujien määrää rajoitettaisiin joukkueurheilussa alle 50 henkilöön ja muussa harrastetoiminnassa 20 henkilöön. Yksityinen tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen. Yleisön ja lasten vanhempien osallistumista tapahtumiin voi myös rajoittaa. Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennalta ehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta THL:n ja OKM:n ohjeita noudattaen. 

Ohjeet tarkemmin https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja suositukset