Ikävaihekoulutukset

JäPS Ikävaihekoulutus
FC Lahti koulutusyhteisö 

Ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen

- suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen

- tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia

  keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

- tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita

- saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

- tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

- tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

- tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita


Ihmissuhdetaidot

- tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

- saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa

- tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja
  harjoitustapahtumissa


Itsensä kehittämisen taidot

- tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana

  kehittymiseen

- tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

- tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen


Koulutuspaikka:
JäPs toimisto, Vanerikuja 3
Käytännön harjoitteet: 
JäPs halli / Auto-Arita Areena
Ennakkotehtävät ja välitehtävät moodle-oppimisympäristössä:
moodle.palloliitto.fi
Varustus: 
Harjoitteluvarusteet, juomapullo, pallo ja muistiinpanovälineet, kannettava tietokone, tabletti tai vastaava

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen: moodle.palloliitto.fi
Kurssi: Ikävaihekoulutus, eteläinen, FC Lahti koulutusyhteisö 2021
Ilmoittautuminen: Ikävaihekoulutus JäPs

Tai

https://www.fcreipas.fi/lomakkeet/3597/japs-ikavaihekoulutus-2021


Ennakkotehtävä Ikävaihekoulutukseen

1.    Tutustu koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön kurssin avausvälilehdellä ja vastaa sen pohjalta ennakkokyselyyn

2.    Käy läpi harjoittelun suunnittelun materiaali, joka löytyy palautuskansiosta. Tee yhden harjoituskerran suunnitelma ja palauta se palautuskansioon

Ennakkotehtävät toteutetaan moodle -oppimisympäristössä.


Lähijakso 1. ma 8.11: JäPS tsto 

17.00 – 17.45           Avaus

17.45 – 18.45           lapsi futiksen harrastajana ( 5-7 ja 8-11)

18.45 – 20.15          Peruspelaamisen teknis- taktinen sisältö 1 ( 5-7 v )

20.15 – 21.00           Harjoitusten suunnittelu ja valmennustyylit


Lähijakso 1. ti 9.11: JäPS tsto ja halli/Koivusaari tn

18.00 – 20.00           Harjoitusten johtaminen ( malliryhmä )

20.00 – 20.30           Reflektointi


Välitehtävät:

1.    Kokemuskortin ensimmäiset tehtävät

2.    Seuraavan jakson ennakkomateriaaleihin tutustuminen

Välitehtävät toteutetaan moodle -oppimisympäristössä


Lähijakso 2. ma 15.11: JäPS tsto ja halli/Koivusaari

17.00 – 17.15       Avaus

17.15 -  18.45       Havainnointi ( 5-7 ja 8-11 )

18.45 – 20.15       Sytyttetään kipinä, toimiva ja kehittyvä joukkue


Lähijakso 2.  ti 16.11: JäPS tsto ja halli/koivusaari

17.00 – 18.00       Lasten ottelutapahtumat 8-11+ fun games

18.00 – 20.00       Peruspelaamisen teknis- taktinen sisältö 2 (8-9 )

20.00 – 21.00       Taitava ja nopea pelaaja - käytäntö ( koulutettavat malliryhmänä )

21.00 – 21.15       Reflektointi ja päätös


Välitehtävät:

1.    Kokemuskortin tehtäviä

2.    Seuraavan jakson ennakkomateriaaleihin tutustuminen

3.    Futsalin verkkomoduuli

Välitehtävät toteutetaan moodle -oppimisympäristössä.


Lähijakso 3. ma 22.11: JäPS toimisto

17.00 – 18.00          Peruspelaamisen teknis- taktinen sisältö 3 (10-11 )

18.00 – 19.00          Lapsuusvaiheen fyysinen harjoittelu

19.00 – 20.00          MV-treeni suunnitelmat


Lähijakso 3. ti 23.11: JäPS halli/Koivusaari

18.00 – 19.00          Teknis-taktinen malliharjoitus / saliharjoittelu ( koulutettavat malliryhmänä)

19.00 – 20.00          Lasten maalivahtitaitojen edellytykset – käytäntö ( koulutettavat malliryhmänä )

20.00 – 20.30          Yhteenveto ja reflektointi


Lopputehtävät:

1.    Kokemuskortin loppuun suorittaminen

2.    Harjoitusnäyttö omassa toimintaympäristössä


Koulutuksen hinta on 230€ / osallistuja (Koulutus 150€, Tutorointi 80€)


LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

https://www.fcreipas.fi/seura/392/valmentajakoulutus